Zak?ad Zdu?ski Strychalski - lewa cz??? strony Zak?ad Zdu?ski Strychalski - góra strony Zak?ad Zdu?ski Strychalski - prawa cz??? strony
 

Zak?ad Zdu?ski Strychalski ojciec i syn to ponad pi??dziesi?t lat tradycji.

Nasze prace prezentowane by?y m.in. na wystawach w:
- Muzeum Okr?gowym w Toruniu - rok 2003
- Muzeum Ziemi Mazowieckiej w P?ocku - rok 2005

Je?eli kto? kocha pi?kno i zna si? na pi?knie, to polecamy nasze us?ugi.

Z uszanowaniem
Strychalscy

Wykonujemy us?ugi:
- budowa i przestawianie pieców kaflowych
- budowa kominków tradycyjnych i nowoczesnych
- konserwacja i remont pieców zabytkowych
- remont pieców piekarniczych
- budowa i przestawianie trzonów kuchennych
- budowa i projektowanie pieców chlebowych
- budowa grilli ogrodowych

Zak?ad Zdu?ski Strychalski Ojciec i Syn
Osiedlowa 10
87-730 Nieszawa

Telefon kontaktowy     +48 603 272 301

zdunstrychalski@gmail.com

Zak?ad Zdu?ski Strychalski - piec kaflowy
Zak?ad Zdu?ski Strychalski - dó? strony